KOMPLEX NA ZPRACOVÁNÍ ZRNIN

Popis projektu

Zákazník se obrátil na V-GRAND s úkolem vypracovat projektovou dokumentaci pro technické dovybavení jednotlivých objektů komplexu na zpracování zrnin.

Účelem technického dovybavení je zlepšení technicko-ekonomických ukazatelů výroby zaváděním moderních zařízení a technologií, mechanizací a automatizací výroby, modernizací a výměnou zastaralých a fyzicky opotřebovaných zařízení za nová, produktivnější.

Projektovaný areál je určen pro příjem obilí (ječmene) ze železniční dopravy, čištění a skladování v silech pro zásobování stávajícího pivovaru surovinami.

Projekt zajišťuje technické dovybavení těchto stávajících objektů: příjem obilí, dopravní štola č. 1 a č. 2, budova sladu, výrobní budova (vstupní areál dopravní štoly).

Služby:

Projektová dokumentace

VIDEO

Play Video

VIRTUAL REALITY

KOMPLEX NA ZPRACOVÁNÍ ZRNIN обновлено: 22 listopadu, 2021 автором: vg_admin