VÝROBNÍ A SKLADOVÝ KOMPLEX

Popis projektu

Zákazník se obrátil na V-GRAND s úkolem vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu výrobního komplexu na zpracování rajčatového protlaku.

Navržené objekt je určeno pro skladování a balení potravinářských výrobků.

Projekt počítá s výstavbou třípodlažní administrativní budovy připojené k výrobní budově

Výčet navržených budov a staveb podléhajících investiční výstavbě: skladová budova, výrobní budova, administrativní budova, bufet s vestavěným kontrolním bodem, kotelna, vnější napájecí sítě, objekty požární ochrany.

Projektování potravinářských podniků, realizované podle technického zadání V-GRAND, zahrnuje dokumentaci a shodu s projekčními normami moderní potravinářské výroby.

Celková plocha:

4800

Služby:

Projektová dokumentace

VÝROBNÍ A SKLADOVÝ KOMPLEX обновлено: 29 listopadu, 2021 автором: vg_admin