Rozszerzona rzeczywistość – szósty zmysł technologii

Jedna z pierwszych definicji, rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality, AR), jest prezentowana w wyniku wprowadzenia danych sensorycznych w obszar ludzkiej percepcji, przyspieszających rozumienie i ocenę informacji. Nasze mózgi znacznie szybciej czytają obiekty wizualne, co pozwala nam rzutować różne obrazy na przestrzeń fizyczną.

To prawda, podczas gdy obiekty cyfrowe w postaci hologramów można oglądać za pomocą specjalnych hełmów czy okularów podłączonych do urządzeń mobilnych, ekranów projekcyjnych. Korzystając z technologii AR, możesz zmienić zarówno obraz statyczny, dodając mu objętości i ruchu, jak i obiekt fizyczny, nadając mu dodatkowe elementy.

Rzeczywistość rozszerzona jest aktywnie wykorzystywana w biologii, budownictwie, architekturze i projektowaniu, archeologii. Technologia AR jest w stanie znacznie obniżyć koszty naprawy sprzętu oraz zmniejszyć procent błędów produkcyjnych.

Główną przeszkodą na drodze do masowej konsumpcji rzeczywistości rozszerzonej jest konieczność posiadania specjalnych urządzeń pośredniczących między obrazem cyfrowym a percepcją wzrokową człowieka. Korporacje pracują nad zestawami AR wykorzystującymi Wi-Fi i 5-G. A już niedługo, zakładając okulary, będziemy mogli rozważać nie tylko realne przedmioty, ale także zobaczyć perspektywiczną budowę domów, biur, osiedli i wsi.

Korzystanie z technologii rozszerzonej rzeczywistości

Rozszerzona Rzeczywistość (AR) to rewolucyjne narzędzie w rękach architektów i projektantów do przyciągania inwestorów. Interaktywna forma prezentacji projektu przyszłego zespołu mieszkaniowego, zespołu budynków biurowych i innych obiektów architektonicznych daje niepowtarzalną okazję do pokazania, jak obiekt wpasuje się w istniejący krajobraz miejski oraz oceny perspektyw projektu.

Jak dotąd globalnym zadaniem marketingowym rzeczywistości rozszerzonej jest stworzenie emocjonalnego związku między produktem a konsumentem.

Google używa AR do ożywienia prehistorycznych zwierząt i artefaktów kulturowych. Powstają wirtualne muzea, w których eksponaty są efektem rozszerzonej rzeczywistości.

VR/AR zasadniczo zmienia podejście do edukacji, zapewniając maksymalną interakcję z przedmiotem studiów. Otwierają się możliwości wcielenia urządzeń, mechanizmów z teoretycznych opracowań naukowców z przeszłości.

Rzeczywistość rozszerzona w sytuacji wykluczającej możliwość fizycznej obecności w biurze, na konferencji, na pokazie, pozwala na wykreowanie efektu obecności wszystkich uczestników i produktywną pracę nad projektem.

Obiecuje zastosowanie technologii rozszerzonej rzeczywistości, nisza obsługi klienta, równoległe strumieniowanie danych pozwoli technikom zdalnie serwisować sprzęt o dowolnej złożoności, konfigurować i naprawiać różne systemy.

Rozszerzona rzeczywistość обновлено: 1 grudnia, 2021 автором: vg_admin