WYKRYWANIE KOLIZJI JEST WAŻNYM ETAPEM PROJEKTOWANIA

Branża budowlana XXI wieku aktywnie wykorzystuje nowe technologie mające na celu automatyzację procesu projektowania obiektów – modelowanie informacji o budynku (BIM). Ten sposób tworzenia nowej konstrukcji przemysłowej, cywilnej pozwolił na podniesienie jakości wydawanych dokumentów projektowych. Jednak podczas prowadzenia projektów w środowisku 3D, gdy zaangażowanych jest wiele działów, dochodzi do różnego rodzaju skrzyżowania się.

Co warto wiedzieć o kolizjach w budownictwie

Kolizja to błąd popełniony na etapie opracowywania projektu budowlanego, polegający albo na narzuceniu granic projektowanych obiektów, albo na sprzeczności, niespójności odcinków jednego projektu. Wykrywanie kolizji przez modele BIM w praktyce krajowej i zagranicznej realizowane jest poprzez poszukiwanie trzech głównych typów sprzeczności:

Zderzenia systemów inżynierskich mogą mieć charakter technologiczny i geometryczny. Pierwszy prowadzi do naruszenia warunków funkcjonowania całego systemu, trudności w procesie instalacji. Te ostatnie wiążą się z przecinaniem się poszczególnych elementów lub obiektów, co prowadzi nie tylko do fizycznego nakładania się części konstrukcji, ale także do niezgodności z odległościami między nimi, określonymi przepisami itp.

Przyczyny pojawienia się kolizji i sposoby ich wykrywania

Przy tak złożonym procesie tworzenia modelu, jakim jest projektowanie trójwymiarowe, prawie niemożliwe jest uniknięcie błędów, ponieważ zaangażowanych jest jednocześnie kilka działów. Prowadzi to do występowania skrzyżowań. Warto zauważyć, że w większości przypadków przyczyną sprzeczności jest czynnik ludzki, ponieważ główna rola tworzenia jednostki strukturalnej przypisywana jest osobie. Praktyka pokazuje, że samodzielne wykrywanie kolizji w modelu bezpośrednio na monitorze jest zadaniem niewykonalnym. Dlatego na ratunek przychodzą programy, których celem jest identyfikacja i eliminacja wszelkiego rodzaju błędów oraz firma projektowo-inżynierska V-GRAND.

Sprawdzenie skrzyżowania odbywa się na dwa sposoby:

Pełen zakres usług

Sprawdzanie kolizji w navisworks obejmuje kilka etapów: przygotowanie poszczególnych modeli interdyscyplinarnych, sprawdzenie ich, co jest niezbędne do stworzenia modelu skonsolidowanego, złożenie pojedynczego modelu, utworzenie kombinacji do testowania parami różnych części projektu, stworzenie reguł sprawdzania, ustalenie kolejności i priorytet ich realizacji, uruchomienie automatyzacji procesu identyfikacji błędów, powtarzanie cyklu kontroli itp. Raport z wykonania kontroli prezentowany jest w formie tabeli w formacie html.

Ta aplikacja ma dodatkowy moduł Clash Detective. Umożliwia wyszukiwanie w czasie rzeczywistym luk w parametrach wyszukiwania określonych w zadaniu, do których należą:

Raport o skrzyżowaniach jest dostarczany w formie listy wykrytych kolizji, poprzez badanie, które można zwizualizować na ekranie z podświetlanymi punktami styku.

V-GRAND to skuteczny asystent wykrywania kolizji

Firma projektowo-inżynierska V-GRAND świadczy usługi wykrywania kolizji dla modeli budynków BIM o dowolnym przeznaczeniu. Analizujemy przecięcia elementów i eliminujemy je na wczesnym etapie projektowania.

Inżynierowie naszego zespołu sprawdzą kolizje w programie revit, navisworks. Jesteśmy przecież uzbrojeni w nowoczesne technologie modelowania informacji, które pozwalają nam na wczesnym etapie identyfikować błędy projektowe, co oszczędzi klientowi wydawania dużych kwot na usuwanie usterek w procesie budowlanym.

Wykrywanie kolizji обновлено: 30 listopada, 2021 автором: vg_admin