KOMPLEKS PRZETWÓRSTWA ZIARNA

Opis projektu

Klient zwrócił się do V-GRAND z zadaniem opracowania dokumentacji projektowej dla technicznego ponownego wyposażenia poszczególnych obiektów kompleksu przetwórstwa zboża.

Cel ponownego wyposażenia technicznego jest poprawa wskaźników techniczno-ekonomicznych produkcji poprzez wprowadzenie zaawansowanych urządzeń i technologii, mechanizację i automatyzację produkcji, modernizację i wymianę przestarzałego i wyeksploatowanego fizycznie sprzętu na nowy, bardziej produktywny .

Projektowany kompleks przeznaczony jest do odbioru zboża (jęczmienia) z transportu kolejowego, czyszczenia i przechowywania w silosach w celu zapewnienia surowca dla działającego browaru.

Projekt przewiduje ponowne wyposażenie techniczne istniejących obiektów: wydziału odbioru zboża, galerii transportowej nr 1 i nr 2, słodowni, budynku produkcyjnego (strefa wejściowa galerii transportowej).

Usługi:

Dokumentacja projektowa

WIDEO

Play Video

VIRTUAL REALITY

KOMPLEKS PRZETWÓRSTWA ZIARNA обновлено: 22 listopada, 2021 автором: vg_admin