KOMPLEKS PRODUKCYJNY

Opis projektu

Klient zwrócił się do firmy V-GRAND z zadaniem opracowania dokumentacji projektowej, aby stworzyć zakład produkcyjny z nowoczesnymi technologiami i wyposażeniem zapewniającym produkcję wyrobów spożywczych o wysokiej jakości, z poprawą warunków środowiskowych i warunków pracy.

Planowana jest lokalizacja produkcji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Rodzaje surowców: produkcja owocowo-jagodowo-warzywne; produkcja zawierające mleko; złożone dania gotowe.

Zgodnie z przyjętą organizacją produkcji przewiduje się następujące obiekty i obiekty: budynek produkcyjno-magazynowy, zaplecze transportowe.

Powierzchnia całkowita:

7617.99

Usługi:

Dokumentacja projektowa

PLAN OGÓLNY

Kompleks produkcyjny do przetwórstwa spożywczego обновлено: 14 grudnia, 2021 автором: vg_admin