PRODUKCJA KOSMETYKÓW

Opis projektu

Klient zwrócił się do V-GRAND z zadaniem opracowania dokumentacji projektowej przebudowy budynku magazynowego z umieszczeniem produkcji kosmetyków na nośnikach.

Projekt przewiduje budowę nowego budynku, który zostanie dobudowany do istniejącego budynku magazynowego.

Budynek przylegający na parterze podzielony jest na dwie odrębne strefy: magazyn wyrobów gotowych oraz strefę przygotowania przedsprzedażowego. Na drugim piętrze znajduje się magazyn arbitrażowy, wolne powierzchnie produkcyjne, zaplecze administracyjno-sanitarne.

Powierzchnia całkowita:

5979.49 м²

Usługi:

Dokumentacja projektowa

CAŁKOWITY PLAN

Interaktywny plan parteru 3D

Produkcja kosmetyków обновлено: 14 grudnia, 2021 автором: vg_admin