PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE

Opis projektu

Klient zwrócił się do V-GRAND z zadaniem opracowania dokumentacji projektowej ponownego wyposażenia technicznego budynku produkcyjnego do produkcji leków.

Istniejący budynek składa się z części jednopiętrowej z poddaszem oraz części piętrowej.

Projekt przewiduje doposażenie techniczne istniejącego budynku na lokalizację produkcji i magazynów, laboratorium badawczego, pomieszczenia do pobierania próbek surowców, prania odzieży roboczej oraz budynku biurowego. Na poddaszu parterowej części budynku znajduje się pomieszczenie techniczne na urządzenia wentylacyjne.

Projektowana firma farmaceutyczna wytwarza niesterylne produkty lecznicze do podawania doustnego. Aby zapewnić minimalne ryzyko zanieczyszczenia materiałów i produktów, wykorzystywane są pomieszczenia czyste o maksymalnej klasie czystości 8 ISO.

Projekt został opracowany zgodnie z zasadami GMP (Good Manufacturing Practice).

Powierzchnia całkowita:

844,6 m²

Usługi:

Dokumentacja projektowa

WIDEO

Play Video
Przedsiębiorstwo farmaceutyczne обновлено: 29 listopada, 2021 автором: vg_admin