PRZEDSZKOLNA INSTYTUCJA EDUKACYJNA

Opis projektu

Klient zwrócił się do V-GRAND z zadaniem opracowania dokumentacji projektowej budowy placówki wychowawczej dla 360 dzieci.

Głównym wymaganiem zleceniodawcy było, oprócz obniżenia kosztów budowy i dostosowania ich do zadania technologicznego, zwiększenie projektowej liczby miejsc dla dzieci do 360 (wg norm – 350 miejsc). W związku z tym opracowano specjalne warunki techniczne.

Placówka wychowawcza przedszkolna to trzykondygnacyjny budynek z podziemną kondygnacją techniczną. Funkcjonalnie i planowo podzielony jest na 7 bloków, pomiędzy którymi połączenie realizowane jest za pomocą holi schodowo-windowych, wspólnych korytarzy oraz lobby.

Budynek przedszkolnej placówki edukacyjnej przeznaczony jest dla 15 grup dzieci w różnym wieku. W budynku mieści się hala muzyczna i sportowa, pomieszczenia za pracę stowarzyszeń twórczych. Na terenie wewnętrznym budynku znajdują się place zabaw, boiska sportowe i drogowe.

Opracowując dokumentację techniczną, specjaliści V-GRAND zaproponowali szereg unikalnych rozwiązań kolorystycznych, aby zharmonizować wygląd architektoniczny i urbanistyczny. Układ budynku przedszkola zapewnia komfort mieszkania i rozwoju dzieci. Dokumentacja projektowa uzyskała pozytywną opinię eksperta.

Powierzchnia całkowita:

6621,68

Usługi:

Dokumentacja projektowa

PRZEDSZKOLNA INSTYTUCJA EDUKACYJNA обновлено: 29 listopada, 2021 автором: vg_admin