PRODUKCJA PASTY POMIDOROWEJ

Opis projektu

Klient zwrócił się do firmy V-GRAND z zadaniem opracowania dokumentacji projektowej  budowy kompleksu produkcyjnego do przetwórstwa koncentratu pomidorowego.

Projektowany obiekt przeznaczony jest do przechowywania i pakowania produktów spożywczych.

Projekt przewiduje budowę trzykondygnacyjnego budynku biurowego przylegającego do budynku produkcyjnego.

Wykaz projektowanych budynków i budowli podlegających budowie kapitałowej: budynek magazynowy, budynek przemysłowy, budynek administracyjny, bufet z wbudowanym punktem kontrolnym, kotłownia, zewnętrzne sieci energetyczne, obiekty przeciwpożarowe.

Projekt przedsiębiorstw spożywczych, realizowany według zlecenia technicznego firmy V-GRAND, obejmuje dokumentację i zgodność ze standardami projektowymi nowoczesnej produkcji przemysłu spożywczego.

Powierzchnia całkowita:

4800

Usługi:

Dokumentacja projektowa

KOMPLEKS PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY обновлено: 29 listopada, 2021 автором: vg_admin